تا سه دهه آینده جمعیت سالمند کشور به بیش از 30 درصد خواهد رسید.

دکتر صالح قاسمی نویسنده مجموعه پژوهشی جنگ جهانی جمعیت در برنامه «ایران امروز» گفت: در سال 98 رکورد کاهش موالید در کشور شکسته شده است، که در صورت تداوم این روند تا سه دهه آینده جمعیت سالمند به بیش از 30 درصد می رسد.

1399/03/11
|
12:04

به گزارش شبکه رادیویی ایران، دکتر صالح قاسمی نویسنده مجموعه پژوهشی جنگ جهانی جمعیت در برنامه «ایران امروز» به وضعیت جمعیت در ایران پرداخت و گفت: تقابل برتری جمعیتی از یک قرن پیش در جهان شروع شده است؛ و امروز ایران پیامدهای آن را مشاهده می کند .
وی در ادامه با بیان اینکه سالمند شدن و کاهش موالید طی سال های اخیر روند نگران کننده ای را در کشور به وجود آورده است، گفت: این دو موضوع در زمره پیامدهای تقابل برتر جمعیتی است.
نویسنده مجموعه پژوهشی جنگ جهانی جمعیت در بخش دیگر صحبت هایش با تاکید بر اینکه امروز سالمندی در هیچ کجای دنیا فرصت به حساب نمی آید گفت: ایران در سال 98 با از دست دادن 170 هزار تولد، رکورد کاهش را شکسته است، که در صورت تداوم این روند تا سه دهه آینده جمعیت سالمند کشور به بیش از 30 درصد خواهد رسید.
برنامه ایران امروز شنبه تا سه شنبه هر هفته ساعت 11:45 از رادیو ایران پخش می شود.

دسترسی سریع