روز بزرگداشت فردوسی و پاسداشت زبان فارسی

در ایران روز 25 اردیبهشت به نام روز بزرگداشت فردوسی نامگذاری شده‌است.

1398/02/25
|
01:19

استاد بزرگ بی بدیل ، حکیم ابوالقاسم منصور بن حسن فردوسی طوسی، حماسه سرای بزرگ ایران و یکی از شاعران مشهور عالم و ستاره در خشنده آسمان ادب فارسی و از مفاخر نامبردار ملت ایرانست که به علت همین عظمت مقام و مرتبت، سرگذش مانند دیگر بزرگان دنیای قدیم با افسانه و روایات مختلف در آمیخته است.
مانایی فردوسی به دلیل شاهنامه اوست پس هر آنچه از او می خواهید بدانید بد نیست گذری در شاهنامه داشته باشید.
زبان پارسی بسیار به فردوسی مدیون است.

دسترسی سریع