بهترین فیلم جشنواره از دریچه پاسداشت زبان فارسی

کارشناسان ادبی و سینمایی رادیو ایران، فیلمهای جشنواره فجر امسال را از چشم انداز پاسداشت زبان فارسی بررسی و فیلم برگزیده را معرفی کردند.

1398/11/28
|
08:48

رادیو ایران چند سالی است پیشنهاد اختصاص جایزه ای را ویژه زبان فارسی در حوزه سینما مطرح کرده است. امسال ، کارشناسان این شبکه ، طی بیانیه ای، فیلم « خورشید» مجید مجیدی را برگزیدند.
بیانیه کارشناسان و منتقدان این شبکه از این قرار است:

به نام خدای هنر آفرین
رادیو ایران در راستای پاسداشت زبان فارسی و ایجاد گفتمان نگهبانی از زبان به عنوان مولفه هویت ملی و شناسنامه‌ی فرهنگ، هنر، اندیشه و تاریخ ایران، برای نخستین بار، پیشنهاد اختصاص یک جایزه‌ را برای پاسداشت زبان ملی در سینما، همزمان با برگزاری جشنواره فیلم فجر، مطرح نموده است. با توجه به مهیا نبودن ساز و کارهای این اقدام در ساختار جشنواره، امسال رادیو ایران از چند تن از کارشناسان سینما، فرهنگ و زبان و ادبیات فارسی درخواست کرد تا فیلم‌های حاضر در جشنواره سی و هشتم فیلم فجر را با معیارهای زبانی و براساس شاخص‌ها و سنجه‌های مربوط، بررسی کنند. در نهایت، گام نخست ارزیابی آثار سینمایی، بر اساس سنجه‌های ذیل صورت گرفت:
1. پرهیز از نادرست گویی، غلط‌های ویرایشی و گرته‌برداری‌های غلط
2. حفظ و رعایت هنجارهای رایج و پذیرفته شده در هر دو صورت نوشتاری و گفتاری زبان فارسی.
3. پرهیز از کاربرد نابایسته و بی‌رویه واژه‌های بیگانه
4. توجه به تمایز و تنوع لهجه‌های ایرانی و تنوع اقوام
5. بهره گیری از زبان و لحن متناسب با طبقات مختلف اجتماعی با توجه به خاستگاه فرهنگی و اجتماعی شخصیت‌های فیلمنامه
6. رعایت ادب به عنوان یکی از ویژگی‌های ممتاز زبان فارسی.
گروه کارشناسان بعد از بررسی آثار سینمایی، با تاکید بر بایستگی بررسی و عیارسنجی پیوسته‌ی زبانی در آثار هنری، اعلام می‌کند که در مجموعه‌ی آثار ارائه شده، اثری که به طور مطلق، با اهمیت بخشیدن به حساسیت‌های زبانی، شایسته‌ی عنوان بهترین فیلم باشد، در جشنواره نیافته است. با این حال، در یک ارزیابی نسبی، پس از بررسی‌های دقیق صورت گرفته، ضمن تقدیر از تلاش فیلمنامه‌نویس فیلم "خون شد" برای ایجاد تمایز و هویت امضادار زبانی و بهره‌گیری هنرمندانه از گویش عامیانه،
فیلم «خورشید» ساخته مجید مجیدی را به دلیل روانی فیلمنامه در عین بهره گیری از لهجه‌ها، تلاش برای رعایت سلامت زبان، ادب گفتار و پیوند دادن گویشهای فارسی به عنوان اثر برگزیده در این حوزه معرفی می‌کند.
گفتنی است این شبکه، پیشنهاد جایزه زبان فارسی در حوزه برنامه های رادیویی را پیشتر طرح کرده که در جشنواره رادیو تصویب شده است. همچنین پویش «آیین سخن» نیز در راستای نگهبانی از زبان فارسی چند سالی است توسط این شبکه اجرا می شود.
کارشناسان ادبی و سینمایی رادیو ایران محمد جعفر محمدزاده، منصور ضابطیان، مرتضی کاردر، یدالله گودرزی، شهاب شهرزاد و آرش شفاعی هستند.

دسترسی سریع