یک نکته از انتخابات

« یک نکته » نام ویژه برنامه انتخاباتی است که در ساختار کوتاه ترکیبی- گزارشی از رادیو ایران پخش می شود.

1398/10/28
|
13:38

به گزارش شبکه رادیویی ایران، در این برنامه سعی می شود که به طور غیر مستقیم صحنه های مختلف زندگی و اجتماع بازسازی شود تا شنونده از طریق آن بتواند به استدلالی برسد که « انتخاب» در زندگی بسیار مهم است.
بطور مثال برحسب دستورالعمل های انتخاباتی و بطور غیر مستقیم در زمینه آگاهی دادن برای یک انتخاب خوب در زمینه های مختلف پرداخت صورت می گیرد تا شنونده متوجه اهمیت حضور خود در این عرصه بشود.
هدف از این مهم، رسیدن به نقش «انتخاب» در زندگی و اجتماع است.
دراین برنامه بر اساس متن هایی که نوشته می شود از قالب های متفاوتی نظیر گزارش، سخنرانی و کارشناسی و .... استفاده می شود.
یک نکته به تهیه کنندگی علیرضا محمدنیا ، گویندگی صادق علیخانی، نویسندگی مهدی رستمی و کارشناسی دکتر دربانی روزهای زوج ساعت 15:25 از رادیو ایران پخش می شود.
#صدای_انتخابات

دسترسی سریع