رمزگشایی از پیام های فضای مجازی در؛ صفر و یک

برنامه «صفر و یک» به افزایش سواد رسانه ای در مخاطبان بویژه در حوزه ی فضای مجازی می پردازد.

1398/04/20
|
10:45

به گزارش شبکه رادیویی ایران، زهرا قاعدی تهیه کننده برنامه «صفر و یک» به روابط عمومی رادیو ایران گفت: در این برنامه بررسی و نقش جایگاه فضای مجازی در زندگی امروز مورد توجه قرار می گیرد و با توجه به اینکه امروز بخش زیادی از اطلاعات مردم در از این فضا کسب می شود تلاش ما بر این است تا با بررسی اخبار و اطلاعات این فضا در حوزه های اجتماعی و سیاسی و علمی و بهداشتی راه های بازشناخت اخبار درست و غلط به شنونده آموزش داده شود.
وی افزود: در بخش های مختلف به فراخور موضوع، از کارشناسان و دست اندرکاران حوزه های مختلف دعوت می شود تا در بسته های جذاب به تحلیل رویداد های فضای مجازی بپردازند و در یک بخش ثابت هم به صورت عمومی درباره کارکرد های سواد رسانه ای صحبت می شود.
گفتنی است در این برنامه با حضور کارشناسان مهندس کاظم کوه کرم، دبیر گروه دانش جام جم، مهندس امین جمشیدی عضو هیات تحریریه مجله نجوم .دکتر عادل پور عضو هیات علمی و تحریریه ی نشریات علمی و مهندس علیرضا فتحی پورکارشناس دینی در خصوص فضای مجازی به صورت کاربردی صحبت می کنند.
صفر و یک جمعه ها بعد از خبر ساعت 22:00 از رادیو ایران پخش می شود.

دسترسی سریع