فیلم اولی ها در سالهای گذشته موفق بوده اند

محمدرضا لطفی منتقد سینما در برنامه حوض نقره رادیو ایران گفت

1397/10/23
|
07:29

به گزارش شبکه رادیویی ایران؛ محمدرضا لطفی منتقد سینما در برنامه حوض نقره رادیو ایران درباره جشنواره فیلم فجر امسال و حضور فیلم اولی ها و تاثیر حضور این فیلم ها در فضای جشنواره گفت : فیلم اولی ها ، درسال های اخیر فیلم های خوبی بودند و مخاطبان این فیلم ها را می پسندند.
وی در ادامه افزود : هر ساله قبل از شروع جشنواره، نگاه ها دقیق تر می شود و تنور جشنواره داغ می شود که نشریات و خبرگزاری ها و فضای مجازی در شور و حال جشنواره تاثیرگذارند.
این گفت و گو را در ادامه می شنوید :
و/م

دسترسی سریع