سالروز ولادت امام حسن عسکری (ع)

از ویژگی های ممتاز زندگانی امام حسن عسکری (ع)، تسلیم نشدن آن حضرت در مقابل ظالمان و خودکامگان و اراده استوار آن امام در پیمودن راه حقیقت بود.

1398/09/14
|
04:25

در سالروز ولادت یکی از اهل بیت گرامی پیامبر اسلام (ص) قرار داریم. سال 232 ه. ق در چنین روزی یکی از نوادگان پیامبر (ص)، حضرت امام حسن عسکری (ع) دیده به جهان گشود. آن حضرت گرچه 28 سال بیشتر زندگی نکرد، اما گنجینه ای گرانبها از معارف و علوم اسلامی را از خود به یادگار گذاشت. این روز خجسته به همه دوستداران فضیلت و پاکی مبارک باد.
از ویژگی های ممتاز زندگانی امام حسن عسکری (ع)، تسلیم نشدن آن حضرت در مقابل ظالمان و خودکامگان و اراده استوار آن امام در پیمودن راه حقیقت بود.
آن حضرت در دوران امامت خود، علاوه بر مسئولیت هدایت مردم، رسالت دیگری نیز برعهده داشت. و آن این بود که جامعه را برای دوران غیبت حضرت مهدی (عج) آماده کند. چرا که حضرت مهدی (عج)، منجی موعود عالم بشریت، فرزند امام حسن عسکری (ع) است و پس از امام حسن عسکری، دوران غیبت آغاز می شد. البته در آن دوران حساس و پر خفقان، جان فرزند امام، از سوی حاکمان ستمکار عباسی در خطر بود.
اما با لطف و عنایت خداوند و تدبیر امام حسن عسکری (ع)، حضرت مهدی (عج) از خطرها درامان ماند و پس از رحلت پدرش از انظار غایب شد. هم اکنون قرن ها از دوران غیبت سپری شده است، ولی بطور مسلم روزی امام مهدی (عج) ظهور می کند و بنیان ستم و بی عدالتی را در جهان فرو می ریزد تا عدل و قسط در سراسر عالم ، مستقر شود. آن روز موعود به اذن خداوند فرا خواهد رسید.

دسترسی سریع