اثر هنری با ارائه یک بخشنامه دولتی سامان نمی یابد

تهیه کننده انیمیشن شکرستان در گفت و گو با رادیو ایران گفت: هر اثری قابلیت دیده شدن ندارد. مخاطب امروز، فیلم و اثری مطابق با استانداردهای روز می خواهد.

1397/09/24
|
15:13

به گزارش شبکه رادیویی ایران، مسعود صفوی تهیه کننده انیمیشن شکرستان در گفت و گو با برنامه «حوض نقره» به موانع استفاده از منابع ملی در صنعت سینمای ایران اشاره کرد و گفت: در میان هنرمندان اعم از تهیه کننده، انیماتور، و تصویرگر سینما هنوز تسهیل کننده ای وجود ندارد که بتواند میان زبان شعر و ادب ایران و زبان ادبیات سینما ارتباط برقرار کند.
وی در ادامه با بیان اینکه اثر هنری با ارائه یک بخشنامه دولتی سامان نمی یابد؛ افزود: برای مخاطب امروز که جذابیت سینمای جهان را دیده است هر اثری قابلیت دیده شدن ندارد. مخاطب امروز ، فیلم و اثری مطابق با استانداردهای روز می خواهد.

دسترسی سریع