پرداختی حقوق کارگران و کارمندان اولویت شهرداری شیراز است

شهردار شیراز در گفت و گو با رادیو ایران گفت

1397/07/17
|
06:14

به گزارش شبکه رادیویی ایران؛ «حیدر اسکندر پور» شهردار شیراز در گفت و گو با برنامه «سلام صبح بخیر» درباره اقدام جدید شهرداری شیراز در اولویت دادن به پرداخت حقوق کارکنان گفت: در سال های پیش، کارگران و کارمندان غیر رسمی ، نسبت به مدیران، حقوق شان دیرتر پرداخت می شد، و امروز با توجه به پدید آمدن شرایط جدید اقتصادی، شهرداری برای رفاه حال کارکنان خود اعم از رسمی، پیمانی، شرکتی و ... تصمیم به تدوین بخشنامه ای نموده و در آن خود را موظف به پرداخت دریافتی کارکنان زودتر از زمان همیشه کرده است.
وی در ادامه افزود: طبق این تصمیم قرار است شهرداری ابتدا حقوق کارگران و کارمندان پرداخت کند و سپس حقوق مدیران را واریز نماید.

دسترسی سریع