انتشار آلاینده تهدیدی جدی برای سلامت انسان است

کاهش انتشار آلاینده های خودرو با نانو ذرات اکسید فلزی

1397/06/20
|
06:19

«سیامک اشک ریز» در برنامه «رهاورد»؛ جزئیات کاهش انتشار آلاینده های خودرو با نانو ذرات اکسید فلزی؛ را شرح داد.

دسترسی سریع