برای سرعت بخشیدن به فعالیت ها، کارگروهی تشکیل می شود

طرح های مشترک حوزه انرژی میان ایران و آلمان

1397/06/19
|
10:24

«سیامک اشک» ریز پژوهشگر کارشناس تاسیسات، در برنامه «رهاورد» طرح مشترک حوزه انرژی میان ایران و آلمان را توضیح داد.

دسترسی سریع