در تولید آثار مناسبتی؛ آهنگساز مسئولیتی سنگین دارد

امینی کارشناس موسیقی در برنامه «عندلیب» به بحث درباره موسیقی شادمانه ویژه مناسبت های خاص پرداخت.

1397/06/18
|
10:16

امینی کارشناس موسیقی در برنامه «عندلیب» به بحث درباره موسیقی شادمانه ویژه مناسبت های خاص پرداخت.

دسترسی سریع