با تلاش هنرمندان، نگاه ها به سیستان متفاوت شده است

فعالیت های یک مستندساز سیستانی

1397/06/17
|
10:46

«محمد علی رخشانی» مستند ساز و ایران یار سیستان و بلوچستان؛ در برنامه ایرانشهر از فعالیت های کاری خود در حوزه تاریخی و فرهنگی گفت.

دسترسی سریع