فرد وطن پرستی که علم را در راه پیشرفت کشور صرف کرد

فعالیت های علمی پروفسور حسابی پدرعلم فیزیک

1397/06/14
|
06:26

محمد هادی یزدی استاد دانشگاه فرودوسی مشهد در برنامه «رهاورد» به شرح فعالیت های علمی پروفسور حسابی پدرعلم فیزیک پرداخت.

دسترسی سریع