هفته دولت همراه رادیو ایران

سلام ایران، خانه وخانواده، میزبان، پلاک 8، راه شب، کافه هنر،ورزش ایران، جهان سیاست، نمودار و رهاورد و سیاره ابی به عملکرد دولت می پردازند.

1397/06/03
|
13:50

هفته اول شهریورماه، به مناسبت شهادت دو دولت مرد بزرگ انقلاب اسلامی، شهید رجایی (رئیس جمهور) و شهید محمدجواد باهنر (نخست وزیر) هفته دولت نام گرفته است.
به گزارش شبکه رادیویی ایران، در طی این هفته، برنامه های این شبکه مردم را با عملکرد و دستاوردهای دولت در زمینه های گوناگون عمرانی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بیشتر اشنا میکند.
بیشتر برنامه های رادیو ایران مثل: سلام ایران، خانه وخانواده، میزبان، پلاک 8، راه شب، کافه هنر،ورزش ایران، جهان سیاست، نمودار و رهاورد و سیاره ابی به عملکرد دولت می پردازد.

دسترسی سریع