هواپپمای آوا 202 در استرالیا موفق به سفارش 100 فروند شد

«مهندس اویسی» از پیشکسوتان صنعت هوا و فضای کشور، در برنامه ی «رهاورد» به شرح دستاوردهای خود در صنعت هوایی پرداخت.

1397/05/23
|
06:59

«مهندس اویسی» از پیشکسوتان صنعت هوا و فضای کشور، در برنامه ی «رهاورد» به شرح دستاوردهای خود در صنعت هوایی پرداخت.

دسترسی سریع