اصفهان؛ میزبان 31 امین دوره جشنواره کودک و نوجوان

میکائیل زاده مدیر اطلاع رسانی جشنواره کودک و نوجوان در برنامه «حوض نقره» جزئیات این دوره را به اطلاع شنوندگان رساند.

1397/05/21
|
07:30

میکائیل زاده مدیر اطلاع رسانی جشنواره کودک و نوجوان در برنامه «حوض نقره» جزئیات این دوره را به اطلاع شنوندگان رساند.

دسترسی سریع