همایش علمی پژوهشی اخلاق و رسانه

اداره کل پژوهش های اسلامی سازمان صدا و سیما در راستای نیل به رسانه تراز انقلاب اسلامی، همایش علمی پژوهشی اخلاق و رسانه را برگزار می کند

1397/05/14
|
07:58

این همایش مبتنی بر معرفت شناسی، هستی شناسی، انسان شناسی، دین شناسی، ارزش شناسی و روش شناسی اخلاق اسلامی است و در میان خیل رسانه ها، رادیو ایران هم در این همایش مشارکت خواهد داشت.
این همایش در آذرماه امسال برگزار می شود و از استادان، پژوهشگران، طلاب، فضلا، و دانشجویان به منظور ارائه مقالات علمی پژوهشی در محورهای زیر دعوت می شود :
بخش اول: اخلاق و رسانه؛ بررسی، تبیین و آسیب‌شناسی اخلاق رسانه
- شاخصه‌های اخلاقی حوزه سیاست‌گذاری رسانه
- شاخصه‌های اخلاقی مدیریت رسانه
- شاخصه‌های اخلاقی رفتار سازمانی رسانه
- شاخصه‌های اخلاقی پژوهشگری رسانه
- شاخصه‌های اخلاقی حرفه خبر
- شاخصه‌های اخلاقی حرفه بازیگری
- شاخصه‌های اخلاقی حرفه تدوین
- شاخصه‌های اخلاقی حرفه اجرا و گویندگی
- شاخصه‌های اخلاقی حرفه نویسندگی
- شاخصه‌های اخلاقی حرفه گریم و چهره آرایی
- شاخصه‌های اخلاقی حرفه کارگردانی
- شاخصه‌های اخلاقی حرفه تهیه‌کنندگی
- شاخصه‌های اخلاقی حرفه طراحی صحنه و لباس
بخش دوم: رسانه اخلاقی؛ بررسی، تبیین و آسیب‌شناسی رسانه اخلاقی
• بعد تکنولوژیک رسانه
- تکنولوژی‌های نوین ارتباطی و اخلاق (فرصت‌ها، چالش‌ها)
• بعد کارکردی رسانه‌
- کارکرد تبلیغی رسانه و اخلاق
- کارکرد خبر و اطلاع‌رسانی رسانه و اخلاق
- کارکرد تفریح و سرگرمی رسانه واخلاق
- کارکردطنز واخلاق
- کارکرد بسیج همگانی رسانه و اخلاق
- کارکرد آگاهی بخشی رسانه واخلاق
• بعد تأثیر رسانه‌
- شاخصه های رسانه اخلاقی در حوزه اخلاق فردی
- شاخصه های رسانه اخلاقی در حوزه اخلاق خانوادگی
- شاخصه های رسانه اخلاقی در حوزه اخلاق جنسی
- شاخصه های رسانه اخلاقی در حوزه اخلاق اجتماعی
- شاخصه های رسانه اخلاقی در حوزه اخلاق اقتصادی
- شاخصه های رسانه اخلاقی در حوزه اخلاق سیاسی
- شاخصه های رسانه اخلاقی در حوزه اخلاق فرهنگی
- شاخصه های رسانه اخلاقی در حوزه اخلاق کودک نوجوان
- شاخصه های رسانه اخلاقی در حوزه اخلاق عبادی
- شاخصه های رسانه اخلاقی در حوزه اخلاق محیط زیست

شرایط و نحوه ارسال آثار:
- مقالات ارایه شده قبل از همایش نباید در همایش یا نشریه دیگری ارایه شده باشد.
- مقالات باید با روش علمی نگاشته شده وارجاعات ومنابع آنها در پایان مقاله ذکر شده باشد.
- به مقالات برگزیده در همایش گواهی نامه معتبر علمی پژوهشی ISC اعطاء خواهد شد.
- مقالات برتر در صحن علمی همایش ارایه خواهند شد.
- از صاحبان مقالات برگزیده در صورت آمادگی برای ارایه نشست تخصصی دعوت به عمل خواهد آمد.
آثار برگزیده درقالب کتاب همایش به چاپ خواهد رسید.

مهلت ارسال چکیده مقالات : 7/6/1397
آخرین مهلت ارسال مقالات : 22/7/1397
وبگاه : scem.irc.ir
رایانامه : irc.ir @ scem
شماره تماس دبیرخانه : 02532902222
نشانی دبیرخانه همایش : قم، بلوار امین، مجموعه صدا و سیما، اداره کل پژوهش های اسلامی رسانه

دسترسی سریع