عشق؛ یک چیز لطیف است

در برنامه «نیشدارو» اشعاری از مجموعه کتاب «املت دسته دار» نوشته «ناصر فیض» از شاعران و طنزپردازان ایران، بازخوانی شد.

1397/04/09
|
08:35

اشعارمجموعه کتاب «املت دسته دار» نوشته «ناصر فیض» شاعر و طنزپرداز
در برنامه «نیشدارو» اشعاری از مجموعه کتاب «املت دسته دار» نوشته «ناصر فیض» از شاعران و طنزپردازان ایران، بازخوانی شد.

دسترسی سریع