کشش درونی خواندن تا پایان عمر همراه عمران صلاحی بود

«شهاب شهرزاد» کارشناس؛ در برنامه «تالار آینه» به تاثیر آثار عمران صلاحی طنز پرداز در ادبیات کلاسیک ایران پرداخت.

1397/03/27
|
05:53

تاثیر آثار «عمران صلاحی» طنز پرداز در ادبیات کلاسیک ایران
«شهاب شهرزاد» کارشناس؛ در برنامه «تالار آینه» به تاثیر آثار عمران صلاحی طنز پرداز در ادبیات کلاسیک ایران پرداخت.

دسترسی سریع