حس خوبی به نام انسانیت

برنامه ی «نیشدارو» حکایت ها و اشعار طنزآمیز و زیبایی را تقدیم علاقمندان می کند

1397/03/27
|
07:50

از «سیب خوش اشتها» تا پخش شعری طنز از محمد رفیع ضیایی
برنامه ی «نیشدارو» حکایت ها و اشعار طنزآمیز و زیبایی را تقدیم علاقمندان کرد.

دسترسی سریع