صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

برنامه «رویای آاندلس» رادیو ایران هر هفته سبک زندگی در ایران را مورد بررسی قرار میدهد

«رویای اندلس» که به واکاوی موارد تغییر سبک زندگی در ایران با رویکرد نفوذ دشمن در فرهنگ ایرانی میپردازد،در بررسی های اخیر خود به تنوع مواد مخدر در ایران وگرایش زنان به مواد مخدر به عنوان الگویی جدید در مصرف می پردازد.
احمد کاهه مدیر کل آموزش همگانی معاونت اجتماعی نیروی انتظامی در باره ی نقش مواد مخدر در سبک زندگی جوانان ایرانی صحبت میکند.
«رویای اندلس»امشب به تهیه کنندگی احمد یوسفی مقدم وگویندگی زهره السادات هاشمی ساعت 21:30 از آنتن رادیوایران پخش می شود.

مرتبط با این خبر

  • سیاست «روی خط ورزش »در جام جهانی 2018

  • بازی های رایانه ای و عدم اطلاع خانواده ها نسبت به آن

  • تدارک رادیوایران برای جام جهانی 2018 روسیه

  • حس خوبی به نام انسانیت

  • در بیان واقعیات باید از هر گونه افراط و تفریط پرهیز کرد

  • کشش درونی خواندن تا پایان عمر همراه عمران صلاحی بود

  • عید سعید فطر مبارک

  • با هم مدرسه بسازیم

  • تدارک رادیو ایران برای جام جهانی 2018 روسیه

  • نامه بحث بر انگیز اورژانس اجتماعی دستمایه هنرمندان گروه صبح جمعه