صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

برنامه «رویای آاندلس» رادیو ایران هر هفته سبک زندگی در ایران را مورد بررسی قرار میدهد

«رویای اندلس» که به واکاوی موارد تغییر سبک زندگی در ایران با رویکرد نفوذ دشمن در فرهنگ ایرانی میپردازد،در بررسی های اخیر خود به تنوع مواد مخدر در ایران وگرایش زنان به مواد مخدر به عنوان الگویی جدید در مصرف می پردازد.
احمد کاهه مدیر کل آموزش همگانی معاونت اجتماعی نیروی انتظامی در باره ی نقش مواد مخدر در سبک زندگی جوانان ایرانی صحبت میکند.
«رویای اندلس»امشب به تهیه کنندگی احمد یوسفی مقدم وگویندگی زهره السادات هاشمی ساعت 21:30 از آنتن رادیوایران پخش می شود.

مرتبط با این خبر

  • رادیو ایران را همراهی کنید

  • افتتاح رادیو ملاط در صبح جمعه با شما

  • آنچه در ایرانشهر می شنوید

  • افتتاح رادیو ملاط در صبح جمعه با شما

  • رویارویی با تیم بزرگ اسپانیا خود رخداد مهمی است

  • رادیو ایران نه تنها در زندگی مردم بلکه در خلوت انس آنها نیز حضور دارد

  • در بحث دارو، افزایش ناگهانی نخواهیم داشت

  • انحصاری بودن دلیل اصلی این نابسامانی ها است

  • علاقمندان موسیقی همراه رادیو ایران شوید

  • آنچه در فرهنگ مردم می شنوید