سفر رادیویی به کردستان

با نزدیک شدن به فصل تابستان و تعطیل شدن مدارس سفرهای تابستانی هم شروع میشود.

1397/03/21
|
09:01

با نزدیک شدن به فصل تابستان و تعطیل شدن مدارس سفرهای تابستانی هم شروع میشود.
لازمه یک سفر خوب آشنایی به منطقه است. برنامه ایرانشهر هر روز به یک استان سفر می کند امروز از طریق امواج رادیو به کردستان سفر کرده است. به اتفاق بشنویم

دسترسی سریع