دستاورد رمضانی

دستاورد رمضان 97 برای شما چه بود؟ در به افق آفتاب می شنوید

1397/03/20
|
09:41

حدود یک هفته دیگر تا پایان ماه رمضان فرصت داریم.
اما دستاورد رمضان 97 برای شما چه بود؟
حجت الاسلام محمد پویا در برنامه به افق آفتاب به نکات ارزشمندی اشاره کردند به اتفاق بشنویم

دسترسی سریع