ضمانت اجرای قانون جامع حقوق معلولان به اراده مسئولان است

رئیس هیات مدیره انجمن باور در گفت و گو رادیو ایران گفت

1397/02/24
|
15:55

رئیس هیات مدیره انجمن باور در گفت و گو رادیو ایران گفت: در اجرای و انجام قانون حمایت از افراد دارای معلولیت تشکل ها و انجمن های فعال این باید نیز به طریق مختلف مطالبات خود را از دولت پیگیری نمایند.
سهیل معینی نابینا، مدیر مسئول روزنامه ایران سپید و رئیس هیات مدیره انجمن باور در گفت و گو با تینا میرکریمی گزارشگر برنامه «ایرانشهر» رادیو ایران به قانون جامع حقوق معلولان اشاره کرد و در این باره گفت: این قانون که در سال 83 به تصویب مجلس رسیده اکنون در آن تغییراتی رخ داده و به قانون حمایت از افراد دارای معلولیت تبدیل شده است.
وی بخش دیگر سخنانش را به ضمانت اجرای این قانون اختصاص داد و افزود: اجرای و انجام این قانون بستگی به تلاش و اراده مسئولان دارد؛ همچنین از سوی دیگر تشکل ها و انجمن های فعال این حوزه نیز باید مطالبات خود را به طریق مختلف از دولت پیگیری نمایند...

دسترسی سریع