صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

در یک وسیله عمومی؛ رعایت حال دیگران اصلی مهم است و برنامه ایرانشهر در این خصوص با یک روانشناس گفت و گو کرده است

موضوع: مسافر تاکسی شدن آداب خاصی دارد؟
کارشناس: مشففقی روانشناس

مرتبط با این خبر

  • صدای سرداران شهید از «پلاک هشت» رادیو ایران پخش می شود.

  • بیان ساده قصه‌های شاهنامه برای کودکان

  • توجه به زبان فارسی و همت رادیو ایران در برنامه های مختلف

  • رادیو با برنامه‌ریزی شفاف و روشن می تواند در انتخاب وازگان صحیح نقش آفرینی کند

  • نقش مهم رادیو در پاسداشت زبان فارسی

  • واکاوی بحران جمعیت در رادیو ایران

  • محتوای زبان پارسی در فضای مجازی امکان را برای گسترش فراهم می سازد

  • رادیو ایران و ماه رمضان

  • آقای معلم در صبح جمعه با شما

  • واکاوی بحران جمعیت در رادیو ایران