صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

در یک وسیله عمومی؛ رعایت حال دیگران اصلی مهم است و برنامه ایرانشهر در این خصوص با یک روانشناس گفت و گو کرده است

موضوع: مسافر تاکسی شدن آداب خاصی دارد؟
کارشناس: مشففقی روانشناس

مرتبط با این خبر

  • دبیرسی و ششمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر روی موج «کافه هنر»

  • دبیرسی و ششمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر روی موج «کافه هنر»

  • پایان داوری بخش های مختلف رزمواره

  • روایت تقویم تاریخ در بهمن ماه

  • پایان داوری بخش های مختلف رزمواره

  • روایت تقویم تاریخ در بهمن ماه

  • استقبال خوب مردم از رزمواره مدافعان حرم

  • استقبال خوب مردم از رزمواره مدافعان حرم

  • رادیو ،بازوی رسانه ای جشنواره بین المللی تئاتر فجر

  • رادیو ،بازوی رسانه ای جشنواره بین المللی تئاتر فجر