مردم خونسردی خود را حفظ کنند

رضا محمودیان مدیر کل مدیریت بحران استان کرمانشاه در رادیو ایران گفت

1396/08/22
|
17:05

رضا محمودیان مدیر کل مدیریت بحران استان کرمانشاه در رادیو ایران گفت

دسترسی سریع