هماهنگی ها با وزیر کشور برای رسیدگی به وضعیت زلزله زدگان صورت گرفته است

دکتر نجار رئیس ستاد مدیریت بحران وزارت کشور در راه شب

1396/08/22
|
17:01

دکتر نجار رئیس ستاد مدیریت بحران وزارت کشور در راه شب

دسترسی سریع