همراه با «نوبت به نوبت» در یك مسابقه فرهنگی

«نوبت به نوبت» عنوان ویژه برنامه ای است از گروه فرهنگ و تمدن رادیو ایران است كه از پنجشنبه 21 تیر، تا پایان ماه صفر از رادیو ایران تقدیم می شود.

1403/04/20
|
15:49
|

به گزارش شبكه رادیویی ایران، زینب برومند تهیه كننده «نوبت به نوبت» بیان كرد: این برنامه مجله ای فرهنگی است كه شامل چندین بخش است؛ كه در هربخش مخاطبان توسط مجری برنامه مرحله به مرحله راهنمایی
می شوند، راهنمایی ها در ابتدا مبهم و با اشاره های كمرنگ همراه است ولی در مراحل بعدی راهنمایی ها مستقیم تر و پررنگ تر می شود.

بخش اول حدس زدن نام یك فیلم است كه در هر مرحله جهت راهنمایی، بخشی از دیالوگ های آن فیلم پخش می شود.

مرحله دوم حدس زدن نام یك خواننده یا یا نام یك اثر موسیقیایی است. مرحله سوم حدس زدن نام یك بازی محلی با راهنمایی های مجری برنامه است. مرحله چهارم مخصوص دوستداران ادبیات است چرا كه این مرحله شناسایی نام یك شاعر یا نویسنده است و مرحله پنجم مربوط به صنایع دستی ایران است كه با راهنمایی مجری برنامه نام هنرهای دستی مورد نظر شناسایی شود.

برومند تصریح كرد: در هر برنامه میزبان یكی از اهالی فرهنگ و ادب نیز خواهیم شد

«نوبت به نوبت» به تهیه كنندگی زینب برومند و اجرای حمیدرضا رضایی پنج شنبه های ماه محرم و صفر ساعت 9:00 از رادیو ایران پخش می شود.

تنظیم كننده: سمانه حیدرزاده

دسترسی سریع