تلفیقی از گذشته در حال با «گلبانگ آزادی»

محمد رضا سهرابی نژاد» در گفت و گو با گزارشگر رادیو ایران بیان كرد: آثاری كه به خاطر دل هنرمند خلق شده است نه به خاطر مسائل مادی همیشه ماندگار است.

1402/12/06
|
09:00
|

به گزارش روابط عمومی نخستین جشنواره ملی «سرود گلبانگ آزادی» محمد رضا سهرابی نژاد شاعر، نویسنده و نمایشنامه نویس معاصر ایرانی، متخلص به «م. پاییز» است و از دوران نوجوانی به سرودن اشعار پرداخت.
شعرهای او تاكنون به صورت پراكنده در نشریات، جنگ‌های ادبی و مجموعه شعرهای گردآوری شده، انتشار یافته است.

«سهرابی نژاد» در حال حاضر ویراستار صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران است.

سمیه رنجكش گزارشگر رادیو ایران در خصوص برگزاری نخستین جشنواره ملی سرود «گلبانگ آزادی» با «محمد رضا سهرابی نژاد» گفت و گو كرد.

این شاعر معاصر تاكید كرد: كارهایی كه با عشق ساخته شده اند همیشه ماندگار خواهند بود.

«سهرابی نژاد» معتقد است باید با نگاه و الگو از گذشته آینده را ساخت و نگاه به جشنواره هایی با چنین مضامینی برای نوجوانان مصداق همین الگو است.

میهن پرستی و شجاعت و هم نوع دوستی كلید واژه هایی است كه برای نسل نوجوان ضروری است. «سهرابی نژاد» رسالت این قبیل جشنواره ها را شناسایی و كشف استعداد نوجوانان دانست.

تنظیم كننده: سمانه حیدرزاده

دسترسی سریع