تلفن گویای رادیو ایران تغییر كرد

تلفن گویای رادیو ایران به شماره 27860090 تغییر یافت.

1402/11/01
|
09:17
|

به گزارش شبكه رادیویی ایران، با هدف خدمت‌رسانی و بهبود‌بخشیدن به تجربۀ مخاطبان، تلفن گویای رادیو آماده شنیدن پیشنهادات و انتقادات مخاطبان است.

مخاطبان این شبكه رادیویی می توانند از طریق شماره تلفن 021-27860090 برای ثبت تقدیر و تشكر كلید شماره 1، برای ثبت پیشنهاد كلید شماره 2، برای ثبت انتقاد كلید شماره3 ، برای ثبت درخواست صوتی كلید شماره 4، برای ارتباط با روابط عمومی كلید شماره 5، ثبت نظر در خصوص برنامه ها كلید شماره 6، و دسترسی به آرشیو برنامه ها كلید شماره 7 را شماره گیری نمایند و با رادیو ایران همراه باشند.

شایان ذكر است مخاطبان رادیو ایران می توانند با دو شماره 22040086 و 22050009 و شماره پیامك 30000900 همواره با رادیو ایران در تعامل باشند.

دسترسی سریع