عالی قاپو پر از مشت های گرده كرده

ایرانیاران از شهرهای مختلف ایران از حضور گسترده مردم جهت حمایت از مردم فلسطین به رادیو ایران ویژه برنامه «این خشم مقدس» گزارش می دهند.

1402/08/28
|
08:56
|

ملكی ایرانیار رادیو ایران در شهر اردبیل گفت: پیر و جوان، دانش آموز و دانشجو در پیاده رو عالی قاپو اردبیل برای همراهی مردم غزه حاضر شدند و همراه همه مردم ایران بودند
تنظیم كننده: سمانه حیدرزاده

دسترسی سریع