اصفهان این خشم مقدس را دید

ایرانیاران از شهرهای مختلف ایران از حضور گسترده مردم جهت حمایت از مردم فلسطین به رادیو ایران ویژه برنامه «این خشم مقدس» گزارش می دهند.

1402/08/28
|
08:56
|

گل شیرازی، ایرانیار رادیو ایران در شهر اصفهان گفت: شما خشم مقدس را می شنوید و من در كنار ساحل زاینده رود محل تجمع هزاران اصفهانی این خشم مقدس را می بینم
تنظیم كننده: سمانه حیدرزاده

دسترسی سریع