با فرزندانمان آمدیم تا دفاع از مظلوم را به آنها یاد دهیم

ویژه برنامه «این خشم مقدس» منعكس كننده تجمع گسترده مردم است

1402/08/28
|
07:56
|

تینا میركریمی گزارشگر رادیو ایران از محل تجمع مردم تهران در حمایت از كودكان مظلوم فلسطین با پدری كه به همراه خانواده آمده بود تا به فرزندانشان دفاع از مظلوم را ازكودكی آموزش دهد گفت و گو كرد
تنظیم كننده: سمانه حیدرزاده

دسترسی سریع