قراری برای «بی قراران»

برنامه سحرگاهی «قرار بی قراران» از پنج شنبه 3 فروردین ساعت 03:00 بامداد، به استقبال از ماه رمضان می رود.

1402/01/02
|
11:00
|

به گزارش شبكه رادیویی ایران، «قرار بی قراران» تمرینی برای مواجه با خویشتن خویش است.
حسین معصومی تهیه كننده برنامه «قرار بی قران» بیان كرد: رو به رو شدن با خویش در خلوت سحرهای راز و نیاز به معنای مراقبه و محاسبه نفس و ناظر به فضایل و رذایل اخلاقی است.
و ی ادامه داد: این رویكرد محتوایی با نماد «آیینه» به «آیینگی» در برنامه مطرح خواهد شد.

معصومی افزود: با توجه به تلاقی بهار طبیعت و بهارقرآن هر روز یك قصه و عبرت قرآنی با حضور كارشناس برنامه مورد بررسی قرار می گیرد و برای تكمیل این قصه و وصل آن به فضای امروز اجتماعی بخش های های مكمل
همچون «واژه ها، بهانه ها، نامه ها، ستاره ها و ....» پیش بینی شده است.
گفتنی است «قرار بی قران» به تهیه كنندگی حسین معصومی و با اجرای محمد محمدی نصرآبادی از پنج شنبه سوم فروردین ساعت 03:00 بامداد از رادیو ایران پخش می شود

تنظیم كننده: سمانه حیدرزاده

دسترسی سریع