مجلس به كلیات بودجه 1402 رای خواهد داد

عضو كمیسیون اقتصادی مجلس گفت: به نظر می رسد بخشی از بودجه غیر عملیاتی طراحی شده و امكان تحققی برای آن وجود ندارد.

1401/11/03
|
17:41
|

به گزارش شبكه رادیویی ایران، فتح اله توسلی عضو كمیسیون اقتصادی مجلس در گفت و گو با علی رشیدی گزارشگر رادیو ایران درباره كلیات بودجه سال 1402 گفت: بخشی از درآمدهای آورده شده در بودجه واقعی نیست و این موضوع به مردم و بخش حقوق بگیر جامعه فشار زیادی وارد می كند.

وی در ادامه با بیان اینكه به نظر نمی رسد درآمدهایی كه در بودجه دیده شده، محقق شود؛ گفت: به بخش نفت و میعانات گازی؛ بودجه ای كمی اختصاص داده شده است دولت معتقد است با صادرات نفت می تواند كسری را جبران كند البته این موضوع هم به شرایط بین المللی و منطقه ای بستگی دارد.

عضو كمیسیون اقتصادی مجلس خاطر نشان كرد: به نظر می رسد بخشی از بودجه غیر عملیاتی طراحی شده و امكان تحققی برای آن وجود ندارد.

فتح اله توسلی عضو كمیسیون اقتصادی مجلس اضافه كرد:پیش از بررسی بودجه سال 1402، بهتر بود دلایل اجرا نشدن احكام بودجه سال جاری مورد واكاوی قرار می گرفت.

دسترسی سریع