قدردانی از مدیر گروه ورزش و تفریحات رادیو ایران

در نشست شورای مدیران شبكه رادیویی ایران، سه شنبه 27 دی از خدمات حمید رضا مقدسی مدیر سابق گروه ورزش و تفریحات تجلیل و تقدیر شد.

1401/10/28
|
11:23
|

به گزارش شبكه رادیویی ایران، دكتر محمدجعفر محمد زاده مدیر شبكه رادیویی ایران در نشست شورای مدیران شبكه، به پاس خدمات حمید رضا مقدسی مدیر سابق گروه ورزش و تفریحات كه به افتخار بازنشستگی نائل آمدند تجلیل و با اهدای لوح سپاس تقدیر كردند.
مدیر رادیو ایران،خدمات مقدسی در مدیریت حرفه‌ای رسانه‌ای در شبكه های رادیویی را ارزنده و منشا اثرات بسیار دانست.
شایان ذكر است حمیدرضا مقدسی سالها در مشاغل مدیر شبكه صبا، مدیر شبكه رادیو پیام و آوا، و مدیر گروه ورزش و تفریحات شبكه رادیویی ایران فعالیت داشته است.

دسترسی سریع