علی بخشی زاده :سیدعلی اكبر ابوترابی‌فرد؛ برای همه آزاده ها نقش پدر و مادر را ایفا می كرد

معاون صدای جمهوری اسلامی گفت: سیدعلی اكبر ابوترابی‌فرد در زمره كسانی است كه رسالت زندگی را در این دنیا می دانست و درعین حالیكه به همه كمك می كرد از كسی نیز انتظاری نداشت.

1401/05/26
|
17:54
|

به گزارش شبكه رادیویی ایران، علی بخشی زاده معاون صدای جمهوری اسلامی و از اسیران جنگ تحمیلی در برنامه «پلاك هشت» رادیو ایران به سابقه حضورش در جبهه های جنگ پرداخت و گفت: در بهمن سال 61 در عملیات فجر مقدماتی در منطقه فكه مجروح و نزدیك به 8 سال به اسارات گرفته شدم.

وی كه در سال 69 همراه با دیگر اسرا به میهن بازگشت، در این باره گفت: تقدیر الهی اینگونه بود كه این عملیات با موفقیت انجام نشود و ما مجبور به عقب نشینی شویم.

بخشی زاده در ادامه تصریح كرد: رژیم بعثی عراق در دو عملیات بیت المقدس و فتح المبین متحمل شكست های سنگین شده بود و عده ای زیادی نیز به اسارت رزمنده های ایران درآمده بودند همین مسئله سبب شد صدام حسین دستوردهد هیچ مجروح ایرانی كشته نشود.

وی بخش دیگر صحبت هایش به نقش و ویژگی های اخلاقی سیدعلی اكبر ابوترابی‌فرد در دوران دفاع مقدس اختصاص داد و گفت: سیدعلی اكبر ابوترابی‌فرد در زمره كسانی است كه رسالت زندگی را در این دنیا می دانست و درعین حالیكه به همه كمك می كرد از كسی نیز انتطاری نداشت.

بخشی زاده افزود: علی اكبر ابوترابی‌فرد به آزادگان خدمتی خالصانه همراه با محبت داشت و برای همه آزاده ها نقش پدر و مادر را ایفا كرد.

در ادامه می شنوید.

دسترسی سریع