روزنامه جام جم رسانه نسبت به زبان حساسیت داشته باشد

غلامعلی حدادعادل چهره شناخته‌شده درایران و صاحب مقام‌های سیاسی و اجتماعی گوناگون به پشتیبانی از زبان فارسی می‌نازد و آن را از مهمترین كوشش‌های خود می‌داند.

1401/04/12
|
13:32
|

حداد عادل رئیس، عضو پیوسته شورا و عضو هیات‌علمی فرهنگستان زبان و ادب در نخستین جشنواره ملی «آیین سخن» درباره نقش رسانه‌های مختلف بر پاسداشت زبان فارسی گفت: رسانه اعم از شنیداری، دیداری و نوشتاری با زبان سروكار دارد و هیچ امری به اندازه‌ زبان، ابزار كار رسانه نیست.
عضو پیوسته شورا در ادامه به وظایف مدیر رسانه در این حوزه ‌پرداخت و عنوان كرد: مدیر رسانه باید زبان را بشناسد، قوت و ضعف آن را بداند و آسیب‌های آن را شناسایی كند. رسانه هر اندازه نسبت به زبان حساستر باشد در رساندن پیام موفق‌تر عمل خواهد كرد. عضو هیات‌علمی فرهنگستان زبان و ادب فارسی با تاكید بر این‌كه رسانه در اصلاح، پیشبرد و انحطاط زبان نقشی مهم و تعیین‌كننده دارد، گفت: در پاسداشت زبان فارسی، رسانه رادیو نسبت به تلویزیون بسیار پیشگام‌تر بوده و عملكردی موفق‌تر داشته است.

دسترسی سریع