بزرگداشت روز جهانی مبارزه با مواد مخدر در رادیو ایران

رادیو ایران، همزمان با روز جهانی مبارزه با مواد مخدر، دردو برنامه «خانه و خانواده» و «رهاورد» به این مهم می پردازد.

1401/04/04
|
19:53
|

به گزارش شبكه رادیویی ایران، 26 ژوئن برابر با پنج تیرماه توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد، به نام روز جهانی مبارزه با مواد مخدر نامگذاری شده است.
زینب برومند تهیه كننده این هفته برنامه «خانه و خانواده» بیان كرد: هدف از نامگذاری یك روز به عنوان روز جهانی مبارزه با مواد مخدر عزم سیاسی ملت‌ها در امر مبارزه با پدیده خانمان سوز مواد مخدر، كنترل آن و انجام اقدامات بین‌المللی در خصوص مبارزه با قاچاق مواد مخدر است.
وی افزود: از همین رو در برنامه «خانه و خانواده» یكشنبه 5 تیر ماه با حضور سرهنگ علیرضا حمیدی فرجانشین معاون اجتماعی ناجا ،عوارض ناشی از اعتیاد را در خانواده بررسی خواهیم كرد.
گفتنی است برنامه «خانه و خانواده» از شنبه تا چهارشنبه با اجرای فاطمه آل عباس ساعت 9:00 از رادیو ایران پخش می شود.
همچنین برنامه «رهاورد» یكشنبه 5 تیر، همزمان با روز جهانی مبارزه با مواد مخدراز چالش های مواد مخدر می گوید.
راضیه حسینعلی تهیه كننده برنامه «رهاورد» اعلام كرد: مهدی كدخدایی مسوول ستاد فناوری نانو، از كیت های تشخیص سریع مواد مخدر برای سازمان های نظارتی بیمارستان و غربالگری می گوید.
گفتنی است «رهاورد» با اجرای زهرا رححیمی از شنبه تا چهارشنبه ساعت 11:15 از رادیو ایران پخش می شود
تنظیم كننده: سمانه حیدرزاده

دسترسی سریع