تولیدات رادیویی، صدای واقعیت و پژواک حقیقت را انعکاس دهند

مدیر شبکه رادیویی ایران گفت: معاونت صدای جمهوری اسلامی جشنواره ملی پژواک را با هدف احیای تولید مستند و ارتقای سطح کیفی و محتوایی تولیدات رادیویی برگزار کرده است.

1401/03/02
|
15:02

مراسم افتتاحیه نخستین جشنواره ملی پژواک امروز دوشنبه دوم خرداد در استودیو یک ساختمان شهدای رادیو برگزار شد.

به گزارش شبکه رادیویی ایران، محمد جعفر محمدزاده مدیر رادیو ایران در گفت و گو با علی رشیدی گزارشگر رادیو ایران درباره این جشنواره گفت: جشنواره ای نظیر جشنواره ملی پژواک علاوه بر آنکه محلی تبادل اندیشه و تجربیات است سبب ارتقای سطح کیفی و محتوایی تولیدات رادیویی نیز می شود.

وی در ادامه با بیان اینکه جشنواره های پیشین رادیو، بخشی را به مستند اختصاص می یافت، افزود: تولیدات مستند سال ها به فراموشی سپرده شده بود جشنواره ملی پژواک به شکلی اختصاصی به این بخش پرداخته است.

مدیر رادیو ایران خاطر نشان کرد: معاونت صدای جمهوری اسلامی جشنواره ملی پژواک را با هدف احیای تولید مستند و ارتقای سطح کیفی و محتوایی تولیدات رادیویی برگزار کرده است.

محمدزاده مدیر رادیو ایران بخش دیگر صحبت هایش را به شعار جشنواره امسال (صدای واقعیت، پژواک حقیقت) نیز اختصاص داد و گفت: هر چند تمامی تولیدات رسانه باید در این راستا گام بردارند و صدای واقعیت و پژواک حقیقت را انعکاس دهند، گونه های مستند بیشتر باید به این ویژگی توجه کنند.

وی اضافه کرد: برنامه ها و تولیدات رادیویی صدای واقعیت و پژواک حقیقت باشند، این ویژگی سبب جذب بیشتر مخاطب خواهد شد.

دسترسی سریع