رادیو ایران در سالروز تحریم توتون و تنباکو

ویژه برنامه «بزنگاه» درباره ی لغو حکم توتون و تنباکو در ایران به فتوای آیت الله میرزای شیرازی است.

1401/02/24
|
10:45

به گزارش شبکه رادیویی ایران، جنبش تحریم تنباکو، یا نهضت تنباکو در اعتراض به اعطای امتیاز توتون و تنباکو در سفر سوم ناصرالدین شاه قاجار به فرنگ شکل گرفت.
مریم هدیه لو تهیه کننده ویژه برنامه «بزنگاه» بیان کرد: فتوای تاریخی آیت الله میرزا حسن شیرازی در تحریم تنباکو، توطئه ای را که به سال 1309 هجری قمری به دست ناصرالدین شاه قاجار با واگذاری امتیاز دخانیات ایران به مدت پنجاه سال به انگلیسی‌ها در حال شکل گرفته بود، در نطفه نابود کرد.
این فتوای تاریخی بزرگترین ضربه ای بود که بر پیکر استعمار وارد آمد.
هدیه لو ادامه داد: به بهانه سالروز تحریم توتون و تنباکو در ویژه برنامه «بزنگاه» با حضور دکتر علی طهرابند و رضا مختاری اصفهانی پژوهشگر و محقق در تاریخ معاصر به نقش پر رنگ مرجعیت دینی در تاریخ معاصر خواهیم پرداخت.
گفتنی است «بزنگاه» به تهیه کنندگی مریم هدیه لو و با اجرای زهرا تقی ملا شنبه 24 اردیبهشت بعد از خبر ساعت 17:00 از رادیو ایران پخش می شود
تنظیم کننده: سمانه حیدرزاده

دسترسی سریع